Κατά τη μεταφορά

4 Κατά τη μεταφορά δεν διπλώνουμε τα στρώματα με μεταλλικό σκελετό