αν χρειαστεί για οποιοδήποτε λόγο

2 Αν χρειαστεί για οποιοδήποτε λόγο να πατήσουμε επάνω στο στρώμα διπλώνουμε μια κουβέρτα αρκετές φορές και πατάμε επάνω για να μοιραστεί το βάρος μας σε όσο το δυνατόν περισσότερα ελατήρια